Efectuati analize manageriale ale sistemului dvs. de calitate a serviciilor folosind urmatoarele etape:

• Analizati-va regulat sistemul de calitate a serviciilor. Managerii dvs. sau reprezentantii lor trebuie sa efectueze analize independente ale sistemului de calitate a serviciilor. Aceste analize ar trebui sa evalueze caracterul sau efectiv si ar trebui sa caute cai de a-l imbunatati.

Analize ar trebui:
• Sa evalueze rezultatele oricarui studiu de performanta a calitatii efectuat de membrii personalului dvs.
• Sa analizeze rezultatele oricarui audit intern sau extern al sistemului de calitate a serviciilor.
• Sa studieze schimbarile aparute in conditiile tehnologice, economice, sociale si ambientale, schimbari care ar putea afecta performanta sistemului de calitate a serviciilor.
• Sa examineze orice schimbari aparute la nivelul conceptelor ori practicilor legate de calitate sau orice noi idei referitoare la prestarile de servicii.

• Asigurati-va ca un raport scris al analizei manageriale este pregatit si inaintat managerilor seniori. Acest raport ar trebui sa includa observatii, concluzii si recomandari privind imbunatatirea calitatii.