Materialul de mai jos prezinta cu titlu informativ cap.4 al ISO 9001 si anume cerintele generale ale standardului pentru managementul calitatii ISO 9001.

4. Cerinte generale ISO 9001

4.1. Dezvoltati propriul sistem de management al calitatii (SMC)

• Stabiliti sistemul de management al calitatii al organizatiei dvs.
• Documentati sistemul de management al calitatii al organizatiei dvs.
• Implementati sistemul de management al calitatii al organizatiei dvs.
• Mentineti sistemul de management al calitatii al organizatiei dvs.
• Imbunatatiti sistemul de management al calitatii al organizatiei dvs.

4.2 Documentati-va sistemul de management al calitatii ISO 9001

4.2.1 Gestionati documentele SMC.
4.2.2 Pregatiti un manual al calitatii.
4.2.3 Controlati documentele SMC.
4.2.4 Tineti evidente ale actelor privind SMC.