5. AS9100 – Cerinte de management

5.1 Aratati-va angajamentul pentru calitate
• Sprijiniti dezvoltarea SMC in organizatia dvs.
• Sprijiniti implementarea SMC in organizatia dvs.
• Sprijiniti eforturile de a imbunatati continuu eficacitatea SMC in organizatia dvs.

5.2 Concentrati-va pe clienti
• Cresteti satisfactia clientilor asigurandu-va ca ati identificat cerintele clientilor.
• Cresteti satisfactia clientilor asigurandu-va ca ati indeplinit cerintele clientilor.
• Asigurati-va ca ati masurat conformitatea produsului.
• Asigurati-va ca ati masurat performantele livrarilor efectuate la timp.

5.3 Sprijiniti politicile calitatii
• Asigurati-va ca politicile calitatii din organizatia dvs. servesc scopurilor generale.
• Asigurati-va ca politicile calitatii lamuresc clar nevoia ca cerintele sa fie indeplinite.
• Asigurati-va ca politicile calitatii se dedica imbunatatirii continue a eficacitatii SMC.
• Asigurati-va ca politicile calitatii sprijina obiectivele calitatii in organizatia dvs.
• Asigurati-va ca politicile calitatii sunt comunicate si discutate pretutindeni in organizatia dvs.
• Asigurati-va ca politicile calitatii sunt analizate periodic pentru a fi siguri ca ele sunt inca adecvate.

5.4 Efectuati o planificare a sistemului de management al calitatii al organizatiei dvs.

5.4.1 Stabiliti-va obiectivele calitatii.
• Sprijiniti stabilirea unor obiective ale calitatii
• Stabiliti obiective ale calitatii pentru organizatia dvs.
• Asigurati-va ca obiectivele calitatii sunt efective.

5.4.2 Planificati-va sistemul de management al calitatii.
• Planificati infiintarea SMC.
• Planificati documentarea SMC.
• Planificati implementarea SMC.
• Planificati mentinerea SMC.
• Planificati imbunatatirea continua a SMC.

5.5 Alocati SMC responsabilitati si autoritate

5.5.1 Definiti factorii de responsabilitate si autoritate.
• Asigurati-va ca factorii de responsabilitate si autoritate privind SMC sunt definiti.
• Asigurati-va ca factorii de responsabilitate si autoritate privind SMC sunt comunicati pretutindeni in organizatia dvs.

5.5.2 Creati pozitia de reprezentant al managementului.
• Numiti in functie un reprezentant al managementului pentru a supraveghea SMC.
• Imputerniciti acest reprezentant al managementului cu autoritate si responsabilitate in privinta SMC.
• Asigurati-va ca acest reprezentant al managementului are libertatea organizatorica de a rezolva problemele de managementul calitatii.

5.5.3 Sprijiniti comunicarea interna.
• Asigurati-va ca procesele adecvate de comunicare sunt stabilite in cadrul organizatiei.
• Asigurati-va ca se poate vorbi cu adevarat despre o comunicare interna in cadrul organizatiei.

5.6 Efectuati analize manageriale ale SMC

5.6.1 Analizati sistemul de management al calitatii.
• Efectuati analize manageriale ale SMC la intervale planificate.
• Evaluati oportunitatile de imbunatatire.
• Evaluati nevoia de a face schimbari.
• Mentineti o evidenta asupra analizelor manageriale.

5.6.2 Examinati intrarile acestor analize.
• Examinati informatiile despre SMC (intrarile)

5.6.3 Generati iesiri din aceste analize.
• Luati hotarari si efectuati actiuni cu privire la analizele manageriale (iesiri) pentru a imbunatati organizatia.
• Luati hotarari si efectuati actiuni cu privire la analizele manageriale (iesiri) pentru a schimba orientarea generala asupra calitatii.
• Luati hotarari si efectuati actiuni cu privire la analizele manageriale (iesiri) pentru a trata nevoile de resurse.