In ce constau cerintele ale ISO 9001:2008 ?

Organizatia trebuie sa realizeze, implementeze si documenteze un sistem de management al calitatii. In vederea realizarii acestui demers procesele sistemului trebuie sa fie identificate iar secventialitatea si interactiunea lor trebuie inteleasa. Trebuie determinate criteriile pentru a gestiona, opera, monitoriza, masura, analiza si controla procesele in mod eficient.

In ceea ce priveste masurarea, in cadrul standardului ISO 9001:2008 s-a adaugat mentiunea “atunci cand este posibil” pentru a sublinia faptul ca uneori masurarea nu se poate realiza. Resursele trebuie sa fie disponibilizate pentru a opera, monitoriza, masura si imbunatati procesele. Este necesar, de asemenea, sa se realizeze controlul oricaror procese care sunt externalizate.

De ce trebuie indeplinite cerintele ISO 9001:2008?

• Pentru a se asigura faptul ca activitatile si resursele necesare sunt gestionate eficient
• Pentru a intelege si controla procesele astfel incat acestea sa fie gestionate eficient
• Pentru a se asigura faptul ca toate cerintele sunt indeplinite
• Pentru a se furniza in mod consecvent produse care indeplinesc cerintele prestabilite
• Pentru a imbunatati continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii prin imbunatatirea proceselor interne

Sfaturi practice pentru implementare ISO 9001:2008

• Identificati-va procesele interne
• Identificati elementele de intrare si iesire pentru fiecare proces
• Decideti cu privire la modalitatea de masurare a elementeleor de intrare/iesire si/sau a parametrilor proceselor
• Creati diagrame de proces pentru procesele esentiale
• Utilizati diagrame relationale pentru a arata interactiunea dintre procese
• Realizati scheme logice ale proceselor
• Corelati masurarea proceselor cu propriile obiective de calitate
• Urmariti simplificarea proceselor

Intrebari utile pentru autocontrol ISO 9001:2008

• Au fost identificate procesele necesare pentru managementul calitatii?
• A fost identificata secventialitatea si interactiunea dintre aceste procese?
• Au fost stabilite metode de catalogare si control pentru controlarea proceselor din cadrul sistemului de management al calitatii?
• Exista informatii disponibile pentru sprijinirea operarii si monitorizarii proceselor?
• Procesele sunt masurate, monitorizate si analizate luandu-se masurile corespunzatoare pentru a obtine rezultatele planificate si imbunatatirea continua?
• Au fost identificate si implementate masuratori ale proceselor, acolo unde este cazul ?
• Sistemul de management al calitatii a fost elaborat, documentat, implementat, mentinut si imbunatatit in mod continuu?
• Au fost identificate procesele externalizate care influenteaza conformitatea produselor furnizate ?
• Au fost luate masuri pentru asigurarea controlul proceselor sistemului de management al calitatii care au fost externalizate?