In acest articol vom prezenta schematic cerintele prevazute de standardul ISO 14001 versiunea 2008, fiecare sectiune avand numerotarea care se regaseste in documentatia standardului.

Sectiunea 4.1 – Cerinte generale

Se defineste sistemul de management al mediului si domeniul de aplicare al acestuia in cadrul organizatiei.

Sectiunea 4.2 – Politica de mediu

Necesitatea elaborararii politicii de mediu.

Sectiunea 4.3.1- Aspecte legate de mediu

Definirea procedurii pentru identificarea parametrilor de mediu controlabili.

Sectiunea 4.3.2- Cerinte legale si de alta natura

Definirea modalitatii de obtinere a informatiilor legale

Sectiunea 4.4.1 – Structura si responsabilitatea

Definirea structurii manageriale si de responsabilitate, sarcinile, responsabilitatile si structurile ierarhice.

Sectiunea 4.4.2 – Competenta, instruire si sensibilizare

Asigurarea faptului ca persoanele desemnate sa deruleze diverse sarcini au competenta de a realiza respectivele sarcini.

Sectiunea 4.4.3 – Cumunicarea

Sunt subliniate procedurile necesare pentru comunicarea interna si externa.

Sectiunea 4.4.4 – Documentarea sistemului de management al mediului

Se prezinta cerintele legate de documentarea sistemului de management al mediului.

Sectiunea 4.4.5 – Controlul documentelor

Se explica cerintele legate de controlul documentelor; astfel sunt distribuite doar versiunile curente ale documentelor, cele anterioare sunt eliminate din cadrul sistemului.

Sectiunea 4.4.6 – Controlul operational

Sunt identificate cele mai importante aspecte functionale, operatiunile esentiale, cerintele legale si de alta natura.

Sectiunea 4.4.7 – Pregatirea si raspunsul in caz de urgenta

Definirea procesului necesar pentru identificarea si raspunsul la urgente.

Sectiunea 4.5.1 – Monitorizarea si masurarea

Definirea modalitatii de masurare a datelor si descrierea planului de monitorizare si evaluare a parametrilor operationali esentiali.

Sectiunea 4.5.2 – Evaluarea conformitatii

Definirea procedurii (procedurilor) necesare pentru evaluarea planificata a conformitatii. Este necesar ca organizatia sa pastreze inregistrari cu privire la aceste evaluari periodice.

Sectiunea 4.5.3 – Nonconformitati, actiuni corective si preventive

Definirea procedurilor de urmat in cazul aparitiei de nonconformitati in cadrul sistemului de management al mediului. Se subliniaza necesitatea de a derula actiuni corective si preventive.

Sectiunea 4.5.4 – Controlul inregistrarilor

Necesitatea de a controla inregistrarile (inclusiv auditurile).

Sectiunea 4.5.5 – Auditul intern

Procedura de derulare a auditurilor cu privire la sistemul de management al mediului.

Sectiunea 4.6 – Analiza efectuata de management

Managementul superior trebuie sa supuna analizei sistemul de management al mediului.