Mai jos vom prezenta sintetic cerintele standardului OHSAS 18001:2007 (cerinte pentru sistemele de management al securitatii si sanatatii ocupationale).

In concordanta cu sectiunile in care se regasesc in standard, cerintele sunt:

4.1 Cerinte generale

Se defineste sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale alaturi de domeniul de aplicare al acestuia.

4.2 Politica de securitate si sanatate ocupationala

Se detaliaza aspecte legate de politica sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale.

4.3.1 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si definirea mijloacelor de control

Se detaliaza aspecte legate de identificarea continua a pericolelor, evaluarea riscurilor si determinarea tipurilor de control necesare.

4.3.2 Cerinte legale si de alta natura

Se detaliaza elemente legate de procedura de descriere a modalitatii de identificare si accesare a informatiilor de natura legala.

4.3.3 Obiective si programe

Se subliniaza importanta procesului de gestionare a programelor de securitate si sanatate operationala, care includ obiectivele si tintele conforme politicii definite in sectiunea 4.2.

4.4.1 Resurse, roluri, responsabilitate, raspundere si autoritate

Managementul de varf al organizatiei trebuie sa aiba raspunderea si autoritatea suprema cu privire la aspectele legate de sanatatea si securitatea ocupationala. Aceasta cerinta defineste structura de management relevanta pentru aceste actiuni, raspunderea, responsabilitatea, rolurile si autoritatile specifice, incluzand numirea unui reprezentant al managementului.

4.4.2 Competenta, instruire si sensibilizare

Sunt prezentate cerintele legate de asigurarea faptului ca persoanele care deruleaza activitatiide pregatire profesionala sunt competente si instruite sa motiveze personalul fata de problematica standardului.

4.4.4 Documentarea

Cerintele legate de documentarea sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale, in forma electronica si clasica (hartie).

4.4.5 Controlul documentelor

Se explica cerintele legate de controlul documentelor astfel incat versiunile noi sa fie distribuite si disponibile la toate punctele de lucru iar editiile anterioare sa fie eliminate din cadrul sistemului.

4.4.6 Controlul operational

Se precizeaza functiile critice asociate cu identificarea pericolelor, unde sunt necesare controalele.

4.4.7 Pregatirea si raspunsul in situatiile de urgenta

Se detaliaza aspecte legate de necesitatea procesului de identificare si raspuns la situatiile de urgenta.

4.5.1 Masurarea si monitorizarea performantei

Sunt prezentate informatii legate de evaluarea datelor pentru demararea de actiuni si descrierea planului de monitorizare si masurare constanta a performantei sistemului de securitate si sanatate ocupationala.

4.5.2 Evaluarea conformitatii

Sunt prezentate informatii cu privire la procedurile necesare pentru programarea evaluarilor legate de conformitate. Este necesar ca organizatia sa pastreze inregistrari ale acestor evaluari periodice.

4.5.3 Investigarea incidentelor, nonconformitati, actiuni corective si preventive

Sunt prezentate informatii legate de investigarea incidentelor si actiunile legate de nonconformitatile cu privire la securitatea si sanatatea ocupationala. Se specifica necesitatea de a se lua actiuni corective si preventive.

4.5.4. Controlul inregistrarilor

Se precizeaza obligatia de control al inregistrarilor necesare pentru a demonstra conformitatea fata de cerintele sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale.

4.5.5 Auditul intern

Se prezinta procedura de derulare a auditului sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale, la intervale regulate, pentru a se asigura faptul ca sistemul este conform cu reglementarile planificate.

4.6 Analiza si revizuirea managementului

Se face precizarea ca managementul de varf al companiei trebuie sa revizuiasca la intervale prestabilite sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale pentru a se asigura ca sistemul continua sa fie corespunzator, adecvat si eficient.