In acest articol vom sintetiza cerintele prevazute de standardul ISO 9001, corespunzatoare fiecarei sectiuni ale standardului.

Sectiunea 1: Obiectiv si domeniu de aplicare

In acesta sectiune sunt oferite detalii despre standard, despre modul lui de aplicare precum si despre:

• importanta unei abordari procesuale
• indeplinirea cerintelor reglementative ale produselor si serviciilor
• procesele trebuie sa respecte principiul imbunatatirii continue

Sectiunea 2: Referinte normative

Se face referire la standardul ISO 9000:2005 care ar trebui sa fie utilizat in tandem cu ISO 9001:2008. Sunt prezentate elementele fundamentale ale sistemelor de management al calitatii si vocabularul specific.

Sectiunea 3: Termeni si definitii

Sunt prezentate definitii ale termenilor utilizati in standard.

Sectiunea 4: Cerinte generale

Sunt prezentate cerintele pentru un sistem de management al calitatii:

• Sistemul de management al calitatii
• Cerintele de documentare, incluzand:
1. manualul calitatii (obiectivul si domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii, procedurile necesare)
2. formularele si inregistrarile necesare

• Controlul documentelor
1. controlul formularelor si al inregistrarilor
2. consideratii despre controlul documentelor
3. procedura de control al documentelor
4. software-ul de control al documentelor

Sectiunea 5: Responsabilitatea managementului

Sunt prezentate cerintele legate de rolul managementului in sistemul de management al calitatii.

• Responsabilitatea manageriala
1. Angajamentul managementului
2. Reprezentantul managementului

• Obiective si politici de calitate
• Orientarea catre client si satisfactia consumatorilor
• Actiuni preventive si corective

Sectiunea 6: Managementul resurselor

Sunt oferite detalii despre resurse, incluzand:

• Personalul si instruirea lui
• Managementul resurselor

Sectiunea 7 : Realizarea produsului

Sunt prezentate cerintele legate de:

• Productia de bunuri si prestarea de servicii
• Planificare
• Procesele in legatura cu consumatorii si reactia clientilor
• Proiectare
• Achizitie
• Controlul proceselor
• Indentificare si trasabilitate
• Proprietatea clientilor
• Verificarea produsului achizitionat

Sectiunea 8: Masuratori, analize si imbunatatiri

Sunt prezentate cerintele legate de monitorizarea si imbunatatirea proceselor:

• Satisfactia consumatorilor
• Auditurile interne
• Controlul produselor neconforme
• Actiuni corective si preventive
• Utilizarea tehnicilor statistice

Imbunatatirea continua

Reprezinta o sectiune esentiala a standardului ISO 9001, in care sunt prezentate aspecte precum:

• Evaluarea/monitorizarea sistemului de management al calitatii
• Gasirea cauzelor esentiale ale problemelor
• Urmarea liniilor orientative prezentate de ISO 9004:2009