Standardul ISO 9001:2000 – Sisteme de management al calitatii: Cerinte – este prezentat sub forma unui document de aproximativ 30 de pagini, disponibil la organizatiile nationale de standardizare ISO din fiecare tara membra ISO.

Continutul documentului pe sectiuni este urmatorul:
• Pagina iv: Prefata
• Paginile v-vii: Sectiunea 0 – Introducere

• Paginile 1-14: Cerinte
o Sectiunea 1: Scop
o Sectiunea 2: Referinte normative
o Sectiunea 3: Termeni si definitii (specifice ISO 9001, nementionate in ISO 9000)

• Paginile 2-14
o Sectiunea 4: Sistemul de management al calitatii
o Sectiunea 5: Responsabilitatea manageriala
o Sectiunea 6: Managementul resurselor
o Sectiunea 7: Realizarea produselor
o Sectiunea 8: Evaluare, analiza si imbunatatire

• Utilizatorii standardului ISO 9001 ar trebui sa abordeze toate sectiunile de la 1 la 8, insa doar sectiunile de la 4 la 8 sunt efectiv necesare a fi parcurse pentru implementarea sistemului de management al calitatii (implementare ISO 9001).
• Paginile 15-22: Tablou comparativ intre ISO 9001 si celelalte standarde ISO 14001, samd.
• Paginile 23: Bibliografie

• In standard sunt prezentate sase materiale care descriu cerinte obligatorii:
• Controlul documentelor (4.2.3)
• Controlul inregistrarilor (4.2.4)
• Activitatile de audit interne (8.2.2)
• Controlul produselor/serviciilor neconforme (8.3)
• Actiuni corective (8.5.2)
• Actiuni preventive (8.5.3)

In plus fata de acestea, ISO 9001 necesita si o politica de calitate si manualul calitatii (care pot fi sau nu incluse in documentele detaliate mai sus).