Controlul productiei si prestarii de servicii – Sinteza ideilor principale

Operatiunile de productie si de prestare de servcii urmeaza a fi derulate in urma unor proceduri planificate care controleaza activitatile implicate, inclusiv productia, monitorizarea si serviciile de masurare, livrare si post-livrare. Pentru a se asigura ca procesele si produsele se conformeaza specificatiilor clientilor si altor cerinte, este necesar ca organizatia sa controleze sase elemente, care includ disponibilitatea si/sau utilzarea procedurilor, instructiunile de lucru, echipamentul corespunzatorsi informatiile care detaliaza caracteristicile produsului si.

Se ofera orientari pentru actiuni dincolo de controlul proceselor de productie si prestarii de servicii pentru cresterea eficacitatii si efectivitatii activitatilor care sprijina aceste procese, cu exemple de legate de activitatile de sprijin.

In cadrul sectiunii 3.2.10 a ISO 9001 se defineste “controlul calitatii” drept “ parte a managementului calitatii, orientata pe indeplinirea cerintelor de calitate.”

Intrebari utile pentru auditul intern

• Sunt disponibile specificatii care definesc cerintele caracteristice de calitate ale produslui si/sau ale serviciului prestat?
• A demonstrat organizatia adecvarea echipamentului de productie si/sau furnizare de servicii pentru indeplinirea specificatiilor produsului si/sau serviciului?
• Sunt definite toate operatiunile de productie si prestari servicii care necesita control (inlcuzand acelea care necesita monitorizare permanenta, instructiuni de lucru si/sau controale speciale)?
• Instructiunile de lucru sunt disponibile si adecvate pentru a permite controlul operatiilor corespunzatoare pentru a asigura conformitatea produslui si/sau al serviciului?
• Au fost definite cerintele legate de conditile de munca? Acestea sunt indeplinite pentru a asigura conformitatea produsului si/sau al servicului?
• Este disponibil echipamentul potrivit de masurare si monitorizare, oricand si oriunde este necesar pentru a asigura conformitatea produsului si/sau a servicului?
• Au fost implementate procese corespunzatoare pentru hardware, materialele procesate si software in vederea eliberarii produsului si livrarea acestuia catre client?
• Sunt disponibile mecanisme adecvate de elberare pentru a se asigura ca serviciile sunt conforme cu cerintele?

Rezumatul activitatilor manageriale legate de controlul productiei si prestarii de servicii

• Pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii proceselor de productie, managementul trebuie sa ia in considerare urmatoarele aspecte:

a. Reducerea pierderilor
b. Dezvoltarea capacitatii furnizorului
c. Imbunatatirea infrastructurii
d. Metodele de procesare si randamentul proceselor
e. Metodele de monitorizare