Controlati-va produsele software neconforme
Stabiliti o procedura privind produsele software neconforme.
• Definiti modul in care ar trebui identificate produsele software neconforme.
• Definiti modul in care ar trebui controlate produsele software neconforme.

Identificati-va si controlati-va produsele software neconforme.
• Eliminati ori corectati neconformitatile produselor software.
• Impiedicati livrarea sau folosirea produsele software neconforme.
• Evitati folosirea necorespunzatoare a produsele software neconforme.
• Acordati concesii numai daca sunt indeplinite cerintele de reglementare.

Reverificati produsele software neconforme care au fost corectate.
• Dovediti faptul ca produsele software corectate indeplinesc acum cerintele.

Controlati produsele software neconforme dupa livrare sau in timpul folosirii acestora.
• Controlati accidentele cand livrati sau cand folositi produse neconforme.
• Puneti la punct un instructaj de protectie a muncii pentru a controla procesul de reprelucrare a produselor.

Pastrati evidenta produsele software neconforme.
• Documentati neconformitatile produsele dvs. software neconforme.
• Descrieti masurile luate pentru a rezolva neconformitatile.
• Pastrati evidenta concesiilor acordate produsele software.