Forumul pentru presedintii consiliilor de administratie ai organismelor nationale de standardizare (TA 8.1)

Obiective
De a face schimburi de experienta intre presedintii consiliilor de administratie ai organismelor nationale de standardizare, pe diverse subiecte, dintre care:
• Bunele practici in cadrul standardizarii
• Participarea la munca necesara standardizarii internationale
• Conducerea organismelor nationale de standardizare si implicarea partilor interesate
• Practicile de evaluare a conformitatii
• Beneficiile economice ale standardelor
• Cresterea constientizatii creatorilor de politici
• Sustenabilitatea financiara a organismelor nationale de standardizare
• Conexiunile dintre organismelenationale de standardizare si autoritatile de reglementare
• Indeplinirea nevoilor clientilor in scopul obtinerii unei sustenabilitati pe termen lung

Metode de punere in aplicare
Atelier sau forum dedicat presedintilor consiliilor de administratie ai organismelor nationale de standardizare si pastrarea contactelor profesionale intre acestia.

Potentiali parteneri
Organizatiile regionale si subregionale implicate in standardizare si in activitatile care au legatura cu standardele.

Grupuri vizate
Presedintii consiliilor de administratie ai organismelor nationale de standardizare din tarile in curs de dezvoltare.

Beneficiarii finali
Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare: industria; administratia nationala, de stat/de provincie si locala; consumatorii si grupurile de consumatori; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; ONG-urile