Desi standardele din familia ISO 14000 sunt concepute a se sprijini reciproc, ele pot fi folosite, de asemenea, in mod independent, pentru a atinge diverse obiective legate de mediu. Intreaga familie de standarde ISO 14000 ofera o serie de instrumente de management pentru organizatii pentru ca ele sa poata sa-si gestioneze actiunile legate de mediu si sa-si evalueze performanta din acest domeniu.

Impreuna aceste unelte pot furniza un cumul de beneficii economice semnificative, cuantificabile, printre care mentionam:

• Reducerea utilizarii de materii prime/resurse
• Reducerea consumului de energie
• Imbunatatirea eficientei proceselor
• Reducerea generarii de deseuri
• Diminuarea costurilor legate de eliminarea deseurilor/reziduurilor
• Utilizarea resurselor regenerabile

In mod evident, asociat fiecarui beneficiu economic prezentat mai sus exista, de asemenea, si beneficii distincte legate de impactul asupra mediului. Aceasta este contributia pe care seria de standarde ISO 14000 o face pentru componentele economice si de mediu ale dezvoltarii durabile.