11.4 Controlati accesul la serviciile din retea (ISO 27002 pentru controlul securitatii informatiei)
1. Impiedicati accesul neautorizat la serviciile din reteaua interna.
2. Impiedicati accesul neautorizat la serviciile din reteaua externa.
3. Controlati accesul la serviciile din reteaua interna.
4. Controlati accesul la serviciile din reteaua externa.
5. Controlati accesul folosind interfetele adecvate intre reteaua dvs. si retelele din posesia altor organizatii.
6. Controlati accesul folosind interfetele adecvate intre reteaua dvs. si retelele publice.
7. Controlati accesul la retele folosind mecanisme adecvate de autentificare a utilizatorilor si a echipamentului.
8. Controlati accesul utilizatorilor la serviciile informatice.