Standardul ISO 28000 este un standard pentru managementul securitatii lantului de aprovizionare. Folositi-l pentru a va elabora propriul sistem de management al securitatii lantului de aprovizionare (SMSLA).

Sectiunea de mai jos prezinta pe scurt cerintele cap. 4.5 – Cerintele privind verificarea securitatii din cadrul standardului ISO 28000 pentru securitatea lantului de aprovizionare.

Monitorizati si masurati performanta securitatii.
• Elaborati proceduri pentru a monitoriza si a masura securitatea.
• Folositi aceste proceduri pentru a monitoriza si a masura securitatea.
• Tineti evidente ale managementului securitatii lantului de aprovizionare.

Evaluati-va sistemul de management al securitatii (SMS ISO 28000).
• Evaluati-va planurile referitoare la managementul securitatii lantului de aprovizionare.
• Evaluati-va procedurile referitoare la managementul securitatii lantului de aprovizionare.
• Evaluati-va abilitatile referitoare la managementul securitatii lantului de aprovizionare.
• Evaluati daca sunteti in conformitate cu regulamentele si cu cele mai bune practici.
• Evaluati daca sunteti in conformitate cu politicile si obiectivele referitoare la securitate.

Investigati incidentele legate de securitate si luati masuri, conf. ISO 28000.
• Elaborati proceduri de raspuns la problemele de securitate.
• Implementati aceste proceduri de raspuns la problemele de securitate.
• Mentineti aceste proceduri de raspuns la problemele de securitate.

Controlati-va actele prin care tineti evidenta managementului securitatii.
• Elaborati acte prin care sa tineti evidenta managementului securitatii.
• Elaborati proceduri pentru a controla actele prin care tineti evidenta managementului securitatii.

Auditati-va sistemul de management al securitatii ISO 28000 (SMS).
• Elaborati un program de audit al managementului securitatii.
• Elaborati proceduri privind auditarea managementului securitatii.