In ce constau cerintele, conform ISO 9001?

Manualul calitatii ofera o descriere de baza a sistemului de management al calitatii. Manualul calitatii trebuie sa descrie scopul, domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii si sa includa justificari pentru excluderile prevazute in sectiunea 7 a standardului, pentru care a optat organizatia. Manualul calitatii fie include fie face referire la procedurile documentate elaborate pentru sistemul de management al calitatii. Manualul trebuie sa descrie interactiunile dintre procesele sistemului.

De ce trebuie indeplinite cerintele?

• Pentru a asigura o intelegere aprofundata a intregului sistem de management al calitatii la nivelul membrilor organizatiei
• Pentru a asigura o intelegere aprofundata a intregului sistem de management al calitatii la nivelul consumatorilor si a altor parti interesate
• Pentru a descrie angajamentele fundamentale ale organizatiei in legatura cu sistemul de management al calitatii
• Pentru a oferi un fundament in vederea auditarii sistemului de management al calitatii

Sfaturi practice pentru implementare

• Utilizati diagrame pentru a arata interactiunea dintre procese
• Realizati un manual al calitatii scurt, simplu si structurat in aceeasi maniera in care functioneaza organizatia
• Descrieti doar elementele esentiale ale proceselor in cadrul manualui calitatii; introduceti detalii in procedurile documentate sau in instructiunile de lucru

Tipuri de intrebari pentru autocontrol

• Manualul calitatii descrie interactiunea dintre procesele sistemului de management al calitatii?
• Manualul calitatii include sau face referire la procedurile documentate care descriu procesele sistemului de management al calitatii?
• Manualul calitatii include domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii, incluzand detalii si justificari pentru orice excluderi conform sectiunii 1.2?
• Manualul calitatii este un document controlat?