Responsabilitatea manageriala, sistemul ierarhic si activitatea comunicationala in ISO 9001

Specificatiile standardului ISO 9001 pentru managementul calitatii insarcineaza echipa manageriala pentru delimitarea clara a responsabilitatilor personale pentru fiecare activitate, inclusiv cele legate de asigurarea indeplinirii in conditii optime a sarcinilor.

Echipa de conducere trebuie sa realizeze o structura organizationala ierarhica, care va indica cu precizie fiecare persoana implicata in sistemul de management al calitatii ISO 9001, cu responsabilitatile aferente.

Tot in sarcina echipei manageriale cade si activitatea de a proiecta canale de comunicare clare in cadrul organizatiei, pentru a se putea raporta imediat orice deviatii procesuale sau produse defective.